Agata jest córką jednego z naszych kolegów, polskich monocyklistów. Cierpi na zespół Retta – uwarunkowane genetycznie, neurologiczne zaburzenie rozwoju, które zabiera jej możliwość normalnego rozwoju. Wyobraź sobie objawy autyzmu, porażenia mózgowego, chorobę Parkinsona, padaczkę czy zaburzenia lękowe. Schorzenie, które odebrało jej mowę, zdolność celowego użycia rąk, chód, umiejętności samodzielnego jedzenia, ubierania się, wyrażania uczuć i myśli, a nawet gesty. Chłopcy dotknięci tą wadą najczęściej umierają po porodzie, bądź dożywają najdalej drugiego roku życia.

Milczący anioł

Dziewczynki z zespołem Retta mimo, że bardzo chcą mówić, nie potrafią. Schorzenie zabiera im zdolność mowy, swobodnego poruszania się, kontrolowania swojego ciała. O losach dzieci z zespołem Retta opowiedziała Julia Roberts w telewizyjnym filmie dokumentalnym „Silent angels: The Rett Syndrome Story” z 2000 roku. Od tego czasu dzieci z tym schorzeniem nazywane są właśnie „milczącymi aniołami”.

Agata jest takim właśnie „milczącym aniołem”. Żyje, uśmiecha się i jest śliczną, małą dziewczynką, ale potrzebuje ciągłej opieki oraz zajęć rehabilitacyjnych. Dzięki miłości i determinacji rodziców, wsparciu terapeutów i lekarzy oraz osób o wielkim sercu, Agata może walczyć o lepsze jutro. Być może już niedługo, dzięki badaniom naukowców z uniwersytetów w Glasgow i Edynburgu, uda się pokonać zespół Retta. Póki to się nie stanie Agacie i jej rodzicom zostaje ciężka i żmudna praca oraz walka z problemami, które współtowarzyszą temu schorzeniu.

750 km dla Agaty

W czerwcu 2019 przejadę z północy na południe Polski na elektrycznym monocyklu. To pierwsza w Polsce, samotna wyprawa na jednym kole – w ciągu siedmiu dni pokonam ponad 750 km i nie spocznę, póki nie dotrę do granicy ze Słowacją. Jednym z celów tej wyprawy jest wola pomocy Agacie, której los nie sprzyjał tak, jak większości znanych nam dzieci. Jeśli chcesz do mnie dołączyć, nie musisz czekać. Możesz pomóc już teraz.

Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

kard. Stefan Wyszyński, 1901-1981

1 % podatku

Agata jest podopieczną Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Dokonując najbliższego rozliczenia podatku możesz zdecydować, aby 1 % Twojego podatku wsparł jej rehabilitację. Wystarczy, że w zeznaniu rocznym wskażesz numer KRS 0000186434, a jako cel szczegółowy wpiszesz Agata Lewandowska 248/L. Możesz także dokonać darowizny w PLN, EUR i USD – szczegóły znajdziesz na stronie fundacji.