Ministerstwo Infrastruktury określiło warunki techniczne dla e-hulajnóg i UTO

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Wprawdzie rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia, ale zapisy dotyczące e-hulajnóg i UTO będą obowiązywały tak naprawdę dopiero od 2022 r. i to wyłącznie w odniesieniu do urządzeń wprowadzonych do obrotu od nowego roku (art. 5 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw).

Opublikowane przepisy wykonawcze do znowelizowanej wiosną ustawy nie wnoszą zasadniczo niczego nowego i raczej nie powinny budzić emocji takich, jakie towarzyszyły nowelizacji prawa o ruchu drogowym. W odniesieniu do pierwotnego projektu rozporządzenia pozostał wymóg konstrukcyjnego ograniczenia prędkości do 20 km/h oraz szerokości maksymalnej 0,9 m. Podniesiono za to limit masy elektrycznej hulajnogi do 30 kg i zwiększono maksymalną długość obu kategorii pojazdów do 1,4 m. Zaznaczyć warto, że w odniesieniu do elektrycznych monocykli, klasyfikowanych jako urządzenia transportu osobistego, resort infrastruktury nie wprowadził żadnego ograniczenia masy. To dobra informacja dla tych, którzy planują w przyszłym roku zakup cięższych kół, jak chociażby King Song S20.

Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła także wymóg wyposażenia e-hulajnóg i UTO w „numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację urządzenia transportu osobistego, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym”. W przypadku elektrycznych monocykli takim numerem rozpoznawczym może być numer seryjny silnika, który jest umieszczony na bocznej pokrywie silnika. Elektryczna hulajnoga musi być dodatkowo wyposażona w „podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu”, co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz „dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku”. W odniesieniu do UTO rozporządzenie nie wprowadza wymogu stosowania hamulca i dzwonka, jednakże wymaga, aby konstrukcja zapewniała możliwość skutecznego hamowania.

W pozostałym zakresie wymogi dotyczące elektrycznych hulajnóg i urządzeń transportu osobistego stanowią powtórzenie istniejących wcześniej przepisów dotyczących rowerów. To zaś oznacza wymóg wyposażenia e-hulajnogi i UTO w stosowne oświetlenie. To może jednak być zdemontowane podczas jazdy w ciągu dnia przy normalnej przejrzystości powietrza, a więc w zdecydowanej większości przypadków, w jakich te pojazdy są użytkowane.

Najnowsze artykuły
To Cię może zaciekawić...