20 maja 2021 r. wejdą w życie przepisy regulujące ruch e-hulajnóg i UTO

19 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 720). Ze względu na trzydziestodniowe vacatio legis, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 20 maja 2021 roku. Oznacza to, że tak jak pisałem wcześniej, w nowe realia prawne wjedziemy w drugiej połowie maja.

Przypomnę tylko, że nowe przepisy wprowadziły podział na elektryczne hulajnogi oraz urządzenia transportu osobistego. Elektryczne monocykle zostały zaliczone do tej drugiej grupy. Dla obu kategorii pojazdów przyjęto maksymalną prędkość dopuszczalną na poziomie 20 km/h. W przypadku poruszania się chodnikiem należy poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Więcej na ten temat znajdziecie w poprzednim artykule. Warto także wspomnieć, że e-hulajnogami oraz UTO nie będą mogły poruszać się osoby poniżej 10 roku życia.

Prace nad przepisami regulującymi ruch e-hulajnóg i UTO zostały więc zakończone, ale to nie koniec prac legislacyjnych. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Z projektem i przebiegiem procesu legislacyjnego można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Pobieżna lektura projektu dość wyraźnie pokazuje to, o czym mogliśmy się przekonać podczas prac nad ustawą: autorom projektu kompletnie brakuje merytorycznej wiedzy na temat przedmiotu regulacji. Kuriozalnym dowodem jest fakt, że według projektu rozporządzenia UTO nie muszą być wyposażone w hamulec, ale jednocześnie ich konstrukcja musi ograniczać prędkość jazdy do 20 km/h. Gdzie tu sens i logika?

Teoretycznie czas przewidziany na zgłaszanie uwag do projektu minął, ale nie oznacza to, że nie możecie przekazać Ministerstwu swoich uwag. Nadal stoję na stanowisku, że wyraźny głos środowiska może pomóc ukształtować wymogi techniczne w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo e-hulajnóg i UTO w ruchu drogowym, bez nakładania zbędnych ograniczeń na urządzenia wprowadzane do obrotu po 2021 roku. Mowa tu w szczególności o limicie 25 kg masy dla e-hulajnóg (szczęśliwie limit ten nie obejmuje elektrycznych monocykli) oraz konstrukcyjnym ograniczeniu prędkości do 20 km/h.

Najnowsze artykuły
To Cię może zaciekawić...